Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami podsumowującymi działania w programie Bardzo Młoda Kultura w 2016 roku!

Na stronie Narodowego Centrum Kultury jest już dostępny ogólnopolski raport podsumowujący pierwszy rok realizacji programu Bardzo Młoda Kultura. W publikacji można znaleźć informacje o celach i założeniach programu, ale też o konkretnych działaniach, jakie były realizowane w ramach Bardzo Młodej Kultury.

Dostępna jest również publikacja z województwa śląskiego syntetycznie przedstawiająca najistotniejsze wątki współpracy sektorów edukacji i kultury na rzecz edukacji kulturowej skierowanej do dzieci i młodzieży w projekcie wraz z prezentacją dobrych praktyk - projektów, które zwyciężyły w 2016 w konkursie regrantingowym. 

Czym jest edukacja kulturowa? Dowiedz się TUTAJ!

Edukacja kulturowa w województwie śląskim? CHCIEĆ TO MÓC! Zapoznaj się z NARZĘDZIOWNIKIEM - publikacją syntetyzującą działania w pierwszym roku projektu operatorkultury.pl.

Ogólnopolski raport dostępny jest również na stronie Narodowego Centrum Kultury