W dniu 13.05.2017 roku rozpoczęliśmy cykl warsztatowy skierowany do 12 partnerstw, które zostały wyłonione w konkursie. Warsztaty mają na celu zintegrować uczestników, a także przygotować ich do złożenia aplikacji na realizację projektu edukacji kulturowej, jak również podnieść ich kompetencje w ogóle. 

Warsztaty obejmują dwa zjazdy weekendowe. Pierwszy zjazd odbył się w dniach 13-14.05.2017 w Hotelu Wilga w Ustroniu. Uczestnicy poznali narzędzia wspierające diagnozę lokalnych potrzeb edukacyjnych, następnie uczyli się mapować zasoby i zawiązywać partnerstwa. Zajęcia prowadzone były przez Iwonę Kusak i Alinę Hałoń. Tomasz Ignalski zapoznał partnerstwa z tym, jak powinno się komunikować ze społecznością lokalną. 

Kolejny zjazd warsztatowy miał miejsce w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach w dniach 20-21.05.2017. Uczestnicy poznali zagadnienia z zakresu edukacji medialnej, regionalnej, podstawy programowej, jak również nauczyli się pracować metodą projektu.

W dniach 22-26.05.2017 każde partnerstwo wzięło udział w dwóch konsultacjach: metodycznej oraz animacyjnej. Konsultacje miały na celu podnieść jakoś projektowanych działań.

Wszystkim partnerstwom życzymy powodzenia! Wyniki poznamy 2.06.2017. 

I zjazd warsztatowy w Ustroniu