Zapraszamy na warsztat edukacyjny z serii EDUKACJA KULTUROWA W PRAKTYCE, który jest częścią projektu operatorkultury.pl, realizowanego przez RIK w ramach programu Narodowego Centrum Kultury “Bardzo Młoda Kultura 2016-2018”!

Seria edukacyjna ma na celu propagowanie nowoczesnych form edukacji kulturowej oraz budowanie świadomości o edukacji kulturowej jako jednym z najważniejszych narzędzi budowania demokratycznego społeczeństwa opartego na otwartości i tolerancji.

Do bezpłatnego udziału zapraszamy edukatorów i animatorów kulturowych, nauczycieli, studentów.

 

3 czerwca 2017 r. w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach odbędzie się pierwszy warsztat - Osobista przestrzeń działań.

Opis warsztatów:

Część 1: Wykład połączony z pokazem filmów, książek i plakatów
Część 2: Praca warsztatowa dla grupy oparta o wątki osobiste oraz społeczne Działanie pozwoli uzupełnić wiedzę na temat możliwości konstruowania indywidualnych projektów edukacji kulturowej. Porozmawiamy o ideach, celach, grupie, budowie harmonogramu i realnego budżetu. Przestrzeń Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach z obecnymi ekspozycjami, umożliwi uczestnikom poszukiwanie własnego stylu przedsięwzięć, opartych o bezpośredni kontakt ze sztuką. Część wykładowa zostanie uzupełniona o autorską dokumentację, pokazy filmów i książek. W części warsztatowej będziemy odnosili się przede wszystkim do wystawy Małgorzaty Jabłońskiej Neuro.Szkice. Ten wyjątkowy pokaz artystki pozwoli zbudować możliwość pracy ze znakiem graficznym.
Druga część warsztatów nawiąże do wystawy fotografii Jean-François Spricigo Toujours l’aurore. Poprzez poetyckie przetwarzanie zdjęć uczestników zbudujemy instalację artystyczną. Finał spotkania da możliwość innego spojrzenia na własne działania animacyjne. Spojrzymy z dwóch perspektyw: konkretnych rozwiązań oraz tego, co stanowi o indywidualizmie każdego działania, jego magii i sile. Prosimy, aby uczestnicy zabrali ze sobą dowolne zdjęcie wykonane osobiście (wydrukowane lub wywołane).

OSOBISTA PRZESTRZEŃ DZIAŁAŃ
3.06.2017
godziny: 12.30 - 16.30
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, aleja Korfantego 6, 40-001 Katowice
Idea i prowadzenie grupy: Ewa Kokot - edukatorka sztuki, animatorka -> BIO

Do bezpłatnego udziału zapraszamy edukatorów i animatorów kulturowych, nauczycieli, studentów.

Zgłoszenia: Obowiązuje rejestracja, zgłoszenia przyjmowane za pomocą formularza elektronicznego - https://goo.gl/forms/q1ukYmmnDI2cwbBl2 - o zakwalifikowaniu uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową do 27.05.2017.