W 2017 roku projekt operatorkultury.pl zaprasza na serie warsztatów edukacyjnych EDUKACJA KULTUROWA W PRAKTYCE. Projekt realizowany jest przez RIK w ramach programu Narodowego Centrum Kultury “Bardzo Młoda Kultura 2016-2018”!

Seria edukacyjna ma na celu propagowanie nowoczesnych form edukacji kulturowej oraz budowanie świadomości o edukacji kulturowej jako jednym z najważniejszych narzędzi budowania demokratycznego społeczeństwa opartego na otwartości i tolerancji.

Do bezpłatnego udziału zapraszamy edukatorów i animatorów kulturowych, nauczycieli, studentów.

Kolejne warsztaty zaplanowane są na okres po wakacjach. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz Facebooka Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, gdzie na bieżąco będą podawane informacje. Przypominamy, że warsztaty są bezpłatne. 

Minione warsztaty: 

3 czerwca 2017 r. w Galerii Sztuki Współczesnej w BWA w Katowicach odbył się warsztat "Osobista przestrzeń działań" prowadzony przez Ewę Kokot - BIO

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu połączonego z pokazem filmów, książek i plakatów wykorzystywanych do pracy z dziećmi w ramach edukacji kulturowej. Druga część warsztatu była częścią aktywną, podczas której uczestnicy działali w oparciu o wątki osobiste oraz społeczne. Wszystko miało doprowadzić do uzupełnienia wiedzy na temat możliwości konstruowania indywidualnych projektów edukacji kulturowej. Rozmowy i zadania skupiły się wokół idei, celów, grupie, budowaniu harmonogramu i realnego budżetu. Przestrzeń Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach z obecnymi ekspozycjami umożliwiła uczestnikom znalezienie własnego stylu przedsięwzięć, opartych o bezpośredni kontakt ze sztuką. 

Osobista przestrzeń działań