1.06.2017 w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach odbyło się posiedzenie komisji oceniającej w ramach Konkursu dla Partnerstw na pomysły edukacji kulturowej. 

Po zapoznaniu się z treścią wniosków spełniających kryteria formalne, dostarczonych za pomocą formularza on-line, komisja dokonała wyboru 6 partnerstw, których projekty zostaną skierowane do dofinansowania. Serdecznie gratulujemy! Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w naszym projekcie! 

Poniżej prezentujemy WYNIKI oraz skan protokołu komisji oceniającej. 

 

WYNIKI KONKURSU DLA PARTNERSTW -> PROTOKÓŁ

6 PROJEKTÓW SKIEROWANYCH DO DOFINANSOWANIA:

1. Most na Tołstoja - autorstwa Joanny Wojciechowskiej i Damiana Beloka

2. Mikro-pokoje - autorstwa Darii Sobik i Magdaleny Futrzyk

3. Projekt autorstwa Anny Literackiej i Wiesławy Bartosz 

4. konTakToWy - spotkanie Teatralne w Żywcu - autorstwa Anny Pieróg i Macieja Pezdka

5. Lepsze noty - sztuka wspólnoty - autorstwa Alicji Szozdy i Aleksandry Eichler 

6. Dorotka w krainie Oz - autorstwa Eweliny Tabaki i Anety Lazar