Bardzo Młoda Kultura. Wieloletni program wspierania edukacji kulturowej.

Celem wieloletniego programu realizowanego jest budowanie systemowych rozwiązań wzmacniających stymulowanie kreatywności i edukacji kulturowej przez wyłonione podmioty podmiotyw każdym z województw.

Do zadań wyłonionych organizacji należy:

- identyfikacja instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturową w regionie oraz opis zasobów i ograniczeń dla rozwijania praktyk w zakresie edukacji kulturowej i artystycznej w regionie;

- prowadzenie działalności szkoleniowej, wzmacniającej kompetencje edukatorów i nauczycieli oraz rozwijanie systemów i źródeł informacji z których będą mogli korzystać poszukujący wartościowych inicjatyw i aktywności w zakresie edukacji kulturowej i artystycznej;

- przygotowywanie otwartych konkursów, poprzez które finansowane będą w ramach województwa przedsięwzięcia edukacyjne realizowane wspólnie przez instytucje i organizacje reprezentujące oświatę i kulturę;

- tworzenie sieci współpracy pomiędzy osobami zatrudnionymi w instytucjach i organizacjach kulturalnych i oświatowych oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Wyłonieni operatorzy znajdują się w rozwinięciu artykułu.

Wyłonieni operatorzy w województwach: 

 1. DOLNOŚLĄSKIE – Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu realizuje projekt „Bardzo młoda kultura na Dolnym Śląsku"
 2. KUJAWSKO-POMORSKIE – Teatr Polski im. Hieronima Konieczki realizuje projekt „STRUKTURY KULTURY”
 3. LUBELSKIE – Centrum Spotkania Kultur w Lublinie realizuje projekt „Młodzi LUBią Kulturę. Lubelska sieć edukacji kulturalnej”
 4. LUBUSKIE – Regionalne Centrum Animacji Kultury realizuje projekt „KULTURA TĘDY”
 5. ŁÓDZKIE – Muzeum Sztuki w Łodzi realizuje projekt „(CO)OPERACJA W (CO)ALICJI”
 6. MAŁOPOLSKIE – Małopolski Instytut Kultury realizuje projekt „SYNAPSY – program rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce”
 7. MAZOWIECKIE – Mazowiecki Instytut Kultury realizuje projekt „Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury”
 8. OPOLSKIE – Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu realizuje projekt „Edukacja  kulturowa Opolszczyzny - EDUKO 2016–2018”
 9. PODKARPACKIE – Centrum Kulturalne w Przemyślu realizuje projekt „Podkarpacka Edukacja Kulturowa”
 10. PODLASKIE – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku realizuje projekt „Podlaski Pomost Kultury”
 11. POMORSKIE – Instytut Kultury Miejskiej realizuje projekt „Sieć kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim
 12. ŚLĄSKIE – Regionalny Instytut Kultury w Katowicach realizuje projekt „operatorkultury.pl”
 13. ŚWIĘTOKRZYSKIE – Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach realizuje projekt „ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA EDUKACJI KULTUROWEJ”
 14. WARMIŃSKO-MAZURSKIE – Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie realizuje projekt „Wędrowna Akademia Kultury”
 15. WIELKOPOLSKIE – Centrum Kultury "Zamek” realizuje projekt „Centrum Praktyk Edukacyjnych 2016-2018"
 16. ZACHODNIOPOMORSKIE – Złocieniecki Ośrodek Kultury EKDUS realizuje projekt „Edukacja kulturowa dla umiejętności społecznych”