W marcu i kwietniu 2017 roku przedstawiciele Regionalnego Obserwatorium Kultury wraz z partnerami zorganizowali aż 7 spotkań promujących projekt operatorkultury.pl w drugim roku jego działania. We wszystkich spotkaniach uczestniczyło ponad 100 osób. 

Spotkania odbyły się w: Bibliotece Miejskiej w Cieszynie, Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach, Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, Gminnym Ośrodku Kultury w Koszarawie, Regionalnym Ośrodeku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej. WOM w Rybniku, Centrum Kultury "Zameczek" w Czernicy, Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie. 

Wszystkim, którym nie udało się uczestniczyć w spotkaniu, polecamy lekturę REGULAMINÓW.

Czytaj więcej...

Na stronie Narodowego Centrum Kultury jest już dostępny raport podsumowujący pierwszy rok realizacji programu Bardzo Młoda Kultura. W publikacji można znaleźć informacje o celach i założeniach programu, ale też o konkretnych działaniach, jakie były realizowane w ramach Bardzo Młodej Kultury. Zapraszamy do lektury na temat operatorakultury.pl, ale także innych projektów realizowanych przez regionalnych operatorów w pozostałych 15 województwach.  

LINK do strony. 

RAPORT do pobrania: ISSUU / PDF 

 

 

Zachęcamy do zainspirowania się działaniami podejmowanymi w programie Bardzo Młoda Kultura!

Chcesz dowiedzieć się czym jest edukacja kulturowa i na czym polega współdziałanie przy jej realizacji w ramach programu BMK? Zapraszamy!

Edukacja kulturowa. Obserwatorium - POBIERZ publikacja Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, podsumowująca projekt operatorkultury.pl. W publikacji można znaleźć refleksje na temat edukacji kulturowej z kontekstu edukacji obywatelskiej, kadr kultury, nauczycieli i rodziców. 

Raport z I roku realizacji ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura

Raport z II roku realizacji ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura

Dobre praktyki - działania sfinansowane w projekcie operatorkultury.pl w 2016 roku

Dobre praktyki - działania sfinansowane w projekcie operatorkultury.pl w 2017 roku

W poszukiwaniu modeli edukacji kulturowej... - autorskie badanie jakościowe Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach zrealizowane w 2017 roku. Badanie eksploruje uwarunkowania edukacji kulturowej w systemie kształcenia formalnego - POZNAJ NAUCZYCIELI EDUKACJI KULTUROWEJ!

Dostępna jest również publikacja z województwa śląskiego syntetycznie przedstawiająca najistotniejsze wątki współpracy sektorów edukacji i kultury na rzecz edukacji kulturowej skierowanej do dzieci i młodzieży w projekcie wraz z prezentacją dobrych praktyk - projektów, które zwyciężyły w 2016 w konkursie regrantingowym. 

Czytaj więcej...