Regionalny Instytut Kultury w Katowicach zaprasza do współpracy środowisko realizujące edukację kulturową w województwie śląskim – instytucje kultury, szkoły, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, animatorów, nauczycieli, wszystkich zainteresowanych!

 

Istotnym elementem projektu operatorkultury.pl jest diagnoza edukacji kulturowej w województwie śląskim. Diagnoza ma przełożyć się na stworzenie bazy realizatorów edukacji kulturowej (instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych). Jeśli chcesz się w niej znaleźć – wypełnij kwestionariusz dostępny pod adresem www.operatorkultury.ankietka.pl.

Czytaj więcej...

W ramach konkursu na pomysły edukacji kulturowej dla partnerstw kultury i oświaty komisja ekspercka wybrała 5 projektów do sfinansowania. Gratulujemy wygranym, a wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie dziękujemy za udział. 

Lista laureatów:

Sylwia Grygierczyk i Monika Okoń z Wyr: projekt Akcja re-Animacja. 

Beata Zawiślak i Beata Górny z Katowic: projekt Magiczne ścieżki teatru - realizacja spektaklu Królowa Śniegu.

Aleksandra Jaworudzka i Marcin Wilczyński z Ornontowic: projekt Godzina dla świata. 

Paulina Paleczna-Brzuska i Beata Parchańska z Cieszyna: projekt Nakręceni na czytanie. 

Marta Szmigiel i Agnieszka Hawryluk-Boruta z Katowic: projekt Słowiański dzień: od wschodu do zachodu słońca

 

Protokół z posiedzenia komisji.