W ramach konkursu  w projekcie operatorkultury.pl  komisja oceniająca wybrała 10 dwuosobowych Partnerstw (przedstawicieli sektora kultury i oświaty) do dalszych prac w projekcie. Gratulujemy!

Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

  1. Agnieszka Marczyńska, Marta Strączek
  2. Marcin Wilczyński, Aleksandra Staletowicz
  3. Beata Górny, Beata Zawiślak
  4. Marta Szmigiel-Agnieszka Hawryluk-Boruta’
  5. Joanna Frelich, Marlena Kolarczyk
  6. Paulina Paleczna-Brzuska, Beata Parchańska
  7. Monika Hejczyk, Hanna Władarz
  8. Halina Wróbel, Małgorzata Ewa Piętka
  9. Sylwia Grygierczyk, Monika Malcharek
  10. Sylwia Swojnóg, Damian Grzelka         

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, dotychczasowy operator projektu "operatorkultury.pl", połączył się ze Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego, tworząc nową instytucję kultury – Regionalny Instytut Kultury w Katowicach! Przekształcenie nastąpiło 1 czerwca 2016 roku.

Do zadań Instytutu będzie należało m.in. prowadzenie prac badawczych, projektowych, sporządzanie dokumentacji konserwatorskich, tworzenie innowacyjnych programów animacji społeczno-kulturowej, edukacja kulturowa, organizowanie doskonalenia w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, promocja kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów i form przekazu, a także prowadzenie działalności wydawniczej.

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach naturalnie pozostaje liderem projektu "operatorkultury.pl", a w konsekwencji operatorem programu Bardzo Młoda Kultura w województwie śląskim.