Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych dotyczących projektu operatorkultury.pl

W trakcie spotkań:

  • będzie prezentowana idea projektu
  • zostaną przedstawione zasady uczestnictwa w konkursie
  • będzie możliwość dyskusji na temat edukacji kulturowej

RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA 

14.00 Prezentacja idei konkursu

14.30 Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie.

15.00 Rozmowy kuluarowe przy słodkim poczęstunku i kawie

15.30 Zakończenie

 

Zapraszamy! 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SPOTKANIA INFORMACYJNE

Szczegółowy harmonogram i terminy spotkania znajdują się w rozwinięciu artykułu

Czytaj więcej...

Spotkania informacyjne - podsumowanie

Za nami spotkania informacyjne dotyczące projektu operatorkultury.pl, realizacji programu Narodowego Centrum Kultury "Bardzo Młoda Kultura 2016-208" w województwie śląskim.

 

W trakcie spotkań prezentowaliśmy ideę programu „Bardzo Młoda Kultura” oraz projektu operatorakultury.pl, kompleksowego trzyletniego zadania zawierającego działania: sieciujące, diagnostyczno-­ewaluacyjne, szkoleniowo­-warsztatowe i regrantingowe. We współpracy z lokalnymi partnerami i ambasadorami promowaliśmy udział w konkursie, przedstawiając zasady uczestnictwa i wspólnie dyskutowaliśmy na temat edukacji kulturowej.

Czytaj więcej...

Bardzo Młoda Kultura. Wieloletni program wspierania edukacji kulturowej.

Celem wieloletniego programu realizowanego jest budowanie systemowych rozwiązań wzmacniających stymulowanie kreatywności i edukacji kulturowej przez wyłonione podmioty podmiotyw każdym z województw.

Do zadań wyłonionych organizacji należy:

- identyfikacja instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturową w regionie oraz opis zasobów i ograniczeń dla rozwijania praktyk w zakresie edukacji kulturowej i artystycznej w regionie;

- prowadzenie działalności szkoleniowej, wzmacniającej kompetencje edukatorów i nauczycieli oraz rozwijanie systemów i źródeł informacji z których będą mogli korzystać poszukujący wartościowych inicjatyw i aktywności w zakresie edukacji kulturowej i artystycznej;

- przygotowywanie otwartych konkursów, poprzez które finansowane będą w ramach województwa przedsięwzięcia edukacyjne realizowane wspólnie przez instytucje i organizacje reprezentujące oświatę i kulturę;

- tworzenie sieci współpracy pomiędzy osobami zatrudnionymi w instytucjach i organizacjach kulturalnych i oświatowych oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Wyłonieni operatorzy znajdują się w rozwinięciu artykułu.

Czytaj więcej...