Rozpoczynamy realizację 3. roku projektu operatorkultury.pl

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach od 2016 roku w województwie śląskim pełni rolę operatora ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018 koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury. 

14 lutego 2018 roku o godzinie 9.30 w siedzibie Instytutu przy ulicy Teatralnej 4 odbędzie się KONFERENCJA PRASOWA.

ZAPRASZAMY!

Czytaj więcej...

W 2017 roku skierowanych do realizacji zostało 11 projektów edukacji kulturowej, które zostały wybrane w ramach dwóch ścieżek wsparcia, które przygotował Regionalny Instytut Kultury. Projekty te zostały wysoko ocenione przez komisję oceniającą, następnie zostały uzgodnione warunki współpracy i podpisana umowa (te trzy warunki były niezbędne do podjęcia realizacji projektu). 

Czytaj więcej...

1.06.2017 w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach odbyło się posiedzenie komisji oceniającej w ramach Konkursu dla Partnerstw na pomysły edukacji kulturowej. 

Po zapoznaniu się z treścią wniosków spełniających kryteria formalne, dostarczonych za pomocą formularza on-line, komisja dokonała wyboru 6 partnerstw, których projekty zostaną skierowane do dofinansowania. Serdecznie gratulujemy! Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w naszym projekcie! 

Poniżej prezentujemy WYNIKI oraz skan protokołu komisji oceniającej. 

Czytaj więcej...

Konferencja podsumowująca projekt operatorkultury.pl w 2017 roku. 

29.11.2017 w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach (ulica Teatralna 4) odbyła się konferencja podsumowująca działalność w ramach projektu operatorkultury.pl, który skupia swoje działania na na edukacji kulturowej dzieci i młodzieży oraz współpracy sektora kultury i oświaty. W 2017 roku sfinansowaliśmy wiele lokalnych działań edukacyjnych, organizowaliśmy szkolenia i spotkania sieciujące, wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach prowadziliśmy międzysektorowe badania edukacji kulturowej.

Zobacz film z realizacji projektu w 2017 roku! 

Udział w spotkaniu i warsztacie był bezpłatny! 

Czytaj więcej...