EDUKACJA WIELOKULTUROWA

Jadwiga Garcorz - absolwentka Politechniki Łódzkiej Wydziału Włókiennictwa, ukończone studia podyplomowe w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Instytucie Badań Edukacyjnych – uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych i edukatorskich oraz ukończone kursy i szkolenia doskonalące z zakresu edukacji wielokulturowej. Obecnie konsultant w Regionalnych Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.

Trener edukacji wielokulturowej – prowadzenie warsztatów dla grup międzynarodowych w Cambridge. Prelegent na Konferencjach międzynarodowych o tematyce dotyczącej pracy z uczniem wielokulturowym. Członek Zespołu ekspertów ds. edukacji międzykulturowej. Współautor poradnika dla nauczycieli uczących w klasach wielokulturowych pt: „Spis narzędzi kompetencji”. Recenzent programów nauczania.

Pomysłodawca i organizator X Edycji konkursu „Zapomniane zabytki” dla uczniów wszystkich etapów kształcenia. Ekspert kształcenia modułowego. Autor i współautor licznych innowacji pedagogicznych. Otrzymane liczne nagrody: Śląskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora RODNiIP „WOM” w Rybniku, Dyrektora ZSZ w Gliwicach.