DIAGNOZA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, WSPIERANIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ, ZAWIĄZYWANIE PARTNERSTW

 

Trenerka, animatorka społeczna i kulturalna, pedagog dramy, absolwentka filologii polskiej i filmoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kulturą oraz public relations.  

Od 2005 roku trenerka Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 900 godzin warsztatowych. 

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek (2008-2014) pełniła funkcję trenerki i animatorki partnerstw lokalnych na terenach województw: śląskiego, opolskiego i małopolskiego. Od 2013 roku animatorka programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. 

Pomysłodawczyni i realizatorka wielu wydarzeń oraz projektów kulturalnych. Kierownik Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz działającego w strukturach Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej.