DIAGNOZA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, WSPIERANIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ, ZAWIĄZYWANIE PARTNERSTW

Alina Hałoń - ekspertka prowadząca doradztwo dla instytucji kultury, organizacji pozarządowych dotyczące metod twórczego projektowania przedsięwzięć kulturalno – społecznych (oraz pozyskiwania środków finansowych na ich realizację), budowania sieci współpracy. Ponadto wspiera w tworzeniu partnerstw społeczno – kulturalnych w środowiskach lokalnych głównie na terenie województwa śląskiego.

Trenerka posiadająca doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w instytucjach artystycznych i kulturalnych, szkolnictwie artystycznym i organizacjach pozarządowych. Doskonale zna przepisy prawa regulujące działalność instytucji kultury. Posiada doświadczenia z przeprowadzonej diagnozy („mapa zasobów i potrzeb”) w Katowicach (dzielnica Bogucice), a także doświadczenia mentoringu dla instytucji kultury przeprowadzających diagnozy (miedzy innymi ; DK „Batory”, ośrodek kultury we Wleniu, Mogilnie)

Opiekunka regionalna w Programie Rozwoju Bibliotek (I i II runda -2010- 2012), animatorka partnerstw w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek, animatorka w programie Dom Kultury+Inicjatywy Lokalne (od 2014 do nadal). Opiekunka procesu edukacyjnego w projekcie „Partnerstwo dla Częstochowy”, „Szkoła Kooperacji Wiejskiej” (powiat częstochowski i kłobucki),. Animatorka regionalna województwa śląskiego w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” ( 2010 – 2013). Doradza i wspiera animatorów sołectw w Programie „Eden” (2011-2013) realizowanego przez ośrodek kultury w Mykanowie dotyczący budowania sieci współpracy mieszkańców, organizacji i instytucji gminnych. Inicjatorka powstania sieci animatorów kultury województwa śląskiego ( od 2013 r. działająca przy Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach). Inicjatorka i koordynatorka projektu „Przestrzenie kultury” (2007-2008) - projekt oparty na transferze wiedzy i budowaniu platformy współpracy pomiędzy instytucjami, ngo, środowisku naukowym działającym na rzecz/w sferze kultury.

Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń osób dorosłych, ponad 1500 godzin szkoleniowych w a) programach ogólnopolskich (miedzy innymi „Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich”, „ Program Rozwoju Bibliotek”, „Dom Kultury +”),b) programach i szkoleniach organizacji pozarządowych – („Opus”, „BIS”, „CRIS”),c) samorządów (Miasto Częstochowa, Gmina Secemin, Gmina Kluczewsko)) oraz d) szkoleniach realizowanych przez instytucje kultury (województwa: śląskie, świętokrzyskie, dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko – pomorskie, małopolskie, lubelskie) dotyczących budowy, wdrażania, ewaluacji planów/ strategii rozwoju instytucji/ społeczności.