EKSPERTKA Z WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA METODYCZNEGO W KATOWICACH

 

Iwona Kruszewska-Stoły - konsultantka w Pracowni Informacji Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Katowicach. Polonistka, wieloletni redaktor publikacji naukowych i metodycznych. Współtwórczyni i redaktor kwartalnika wydawanego przez RODN “WOM” w Katowicach, czyli “Forum Nauczycieli”, pisma, którego łamy są otwarte dla wszystkich twórczych nauczycieli i przyjaciół oświaty. Propagatorka idei i praktyki edukacji medialnej w szkołach, od lat proponująca nauczycielom różne formy wsparcia w tym zakresie. Autorka m.in projektów Kinowa Podstawa Programowa i Nauczycielski Klub Filmowy, organizatorka wielu cyklów warsztatów i konferencji, których tematyka wiąże się z mediami i sztuką w kontekście szkoły; nauczyciele mieli na nich okazję m.in. tworzyć animacje, analizować reklamę, poznawać historię plakatu czy rzeźby, uczyć się aplikacji ułatwiających pracę z mediami na lekcjach, analizować znaczenie koloru czy muzyki w filmie, badać rozbieżności między lekturą a obrazem. Autorka wielu artykułów, w tym poświęconych elementom edukacji medialnej w podstawie programowej języka polskiego na różnych poziomach nauczania. Współprowadząca spotkań sieci nauczycieli zajmujących się edukacją medialną.

Organizatorka Festiwali Edukacyjnych “Nowe Inspiracje” w RODN “WOM” w Katowicach, największej cyklicznej imprezy w ośrodku, na której pokazywane są najnowsze rozwiązania metodyczne i techniczne dla nauczycieli wszystkich dziedzin nauczania, umożliwiającej daleko idącą współpracę z wydawcami i z wieloma instytucjami kultury. Na bieżąco współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Sztuki Filmowej, kinem Helios, śląskimi uczelniami wyższymi. Uczestniczyła w wielu konferencjach na temat edukacji medialnej i prawa autorskiego, organizowanych przez Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Wrocławski, Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką UŚ, Regionalny Ośrodek Kultury.