EDUKACJA Z ZAKRESU LITERATURY

Anna Krawczyk - polonistka, absolwentka studiów doktoranckich Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego, sercem wiecznie bibliotekarka, od niedawna związana z samorządem lokalnym. Działa w sieciach (Labib, Superbelfrzy), jest trenerką w projekcie Mistrzowie Kodowania oraz członkinią stowarzyszenia Hackerspace Silesia. Koordynuje działania Koduj dla Polski na Górnym Śląsku.