EDUKACJA MUZEALNA

 

Beata Grochowska - kierownik Działu Edukacji Muzeum Śląskie w Katowicach, absolwentka filologii polskiej, specjalność nauczycielska, Uniwersytet Śląskim, studiów podyplomowych z Muzealnictwa na Uniwersytecie Warszawskim i Oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Śląskim. Dodatkowo ukończone kursy z dziedziny andragogiki w WOM Katowice oraz audiodeskrypcji dzieła filmowego prowadzonego przez Fundację Audiodeskrypcja, a także bierny i czynny udział w licznych warsztatach i szkoleniach z dziedziny edukacji muzealnej.

Autorka licznych scenariuszy lekcji warsztatów muzealnych z dziedziny edukacji artystycznej i kulturowej prowadzonych od 1992 roku, a także pionierskich zajęć muzealnych dla przedszkoli zapoczątkowanych w 1993 roku. Autorka scenariuszy lekcji i prowadząca zajęcia muzealne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wykładowczyni i prelegentka z dziedziny edukacji pozaszkolnej i edukacji osób z niepełnosprawnościami na konferencjach dla nauczycieli, bibliotekarzy, terapeutów, muzealników, Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Wybrane projekty autorskie:

 • Kuratorstwo (wspólnie z Katarzyną Jarmuł) wystawy „Opowiem Ci bajkę”. Polskie baśnie, legendy i podania w sztuce.
 • Cykl zajęć popołudniowych przybliżających historię sztuki dzieciom „Wtorki z niespodzianką”.
 • Koordynacja projektu i scenariusz warsztatów przybliżających świat malarstwa dzieciom niewidomym i niedowidzącym „Czym jest obraz”.
 • Cykl warsztatów rodzinnych „Muzeum dla Malucha”. * Koordynacja i opracowanie projektu ścieżki zwiedzania dla niewidomych „Sztuka przez dotyk”.
 • Opracowanie audiodeskrypcji wybranych dzieł z kolekcji Muzeum Śląskiego.
 • 3 publikacje dla dzieci: Jak Jaroszek zamieszkał w muzeum, Jaroszek i mała Rozalka, Jaroszek i pani Muza.
 • Prowadzenie terapii poprzez edukację muzealną dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z autyzmem (program trwa od czterech lat).
 • Koordynacja kolejnych edycji Industriady i Europejskich Dni Dziedzictwa święta Szlaku Zabytków Techniki w Muzeum Śląskim.

Nagrody:

 • Nagroda główna w Konkursie Marszałka Woj. Śląskiego na Wydarzenie Muzealne Roku 2010 dla Muzeum Śląskiego w kategorii edukacja za projekt SZTUKA PRZEZ DOTYK. Udostępnienie zbiorów Galerii Malarstwa Polskiego IX-XX wieku osobom niewidomym i niedowidzącym. (koordynatorka projektu)
 • VI edycja konkursu Śląska Rzecz organizowanego przez Zamek Cieszyn.
 • Nagroda gówna dla Muzeum Śląskiego w kategorii usługi dla trasy zwiedzania Galerii malarstwa polskiego XIX–XX w. ”Sztuka przez dotyk”, udostępniającej zbiory osobom niewidomym i niedowidzącym. (koordynatorka projektu)
 • Wyróżnienie w konkursie „Książka przyjazna dziecku” w kategorii książka wydana za cykl książek o Jaroszku.
 • Wyróżnienie Marszałka Śląskiego w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku 2014 w kategorii „Dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego” dla Muzeum Śląskiego za projekt edukacyjno-popularyzatorski „Kto żyw bieży do wieży” (współorganizacja w zespole projektowym).
 • Dyplom uznania otrzymany za aktywny udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
 • Liczne dyplomy i podziękowania za współpracę w ramach projektów partnerskich: Polski Związek Niewidomych, kampania „Cała Polska czyta dzieciom”, Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Katowicach, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, Centrum Edukacji Twórczej w Zabrzu i in.