EDUKACJA DO TWÓRCZOŚCI W GIMNAZJACH

 

 

Katarzyna Michalska - nauczycielka j.polskiego oraz autorskiego przedmiotu Wychowanie do Twórczości w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu. Absolwentka Filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Studiów Podyplomowych Praktycznej Edukacji Filmowej stArt! w Warszawskie Szkole Filmowej. Współautorka programu Klasy Aktywności Twórczej realizowanego Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu od 2006 r. Mentor kursów internetowych dla nauczycieli "Włącz się. Młodzi i media" oraz „Kulthurra!” warszawskiego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Lider edukacji medialnej CEO. W latach 2010 - 2012 doradca metodyczny zakresu edukacji humanistycznej w Gminie Bytom, w latach 2013 - 2015 koordynatorka sieci „Jak rozwijać myślenie twórcze uczniów?” w ramach projektu „Klucze do sukcesu - nowoczesny system wspomagania szkół i przedszkoli oraz doskonalenia nauczycieli w Bytomiu”. Autorka publikacji i scenariuszy dla nauczycieli z zakresu edukacji kulturowej, medialnej i filmowej.