EKSPERTKA Z WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA METODYCZNEGO W CZĘSTOCHOWIE

 

Sylwia Kurcab - absolwentka wydziału grafiki Instytutu Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Jest nauczycielem konsultantem ds. edukacji artystycznej w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, wojewódzkim ekspertem przedmiotowym podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół w zakresie edukacji artystycznej. Swoje doświadczenie przekazuje między innymi w publikacjach i artykułach zamieszczanych w Częstochowskim Biuletynie Oświatowym, Kwartalniku Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. Jest autorką programów edukacyjnych, grantów, szkoleń e-learningowych z wykorzystaniem platformy MOODLE, szkoleń doskonalących oraz licznych konferencji dla nauczycieli przedmiotów artystycznych i entuzjastów, którzy chcą „wziąć kulturę i sztukę w swoje ręce”. Dzielenie się doświadczeniem, tworzenie nowych rozwiązań jest jej pasją. Współpracuje z artystami i instytucji działających na rzecz kultury i sztuki.

Za swoją pracę została doceniona licznymi nagrodami, do najważniejszych należą: Medal KEN, Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego. W wolnym czasie zajmuje się fotografią i działalnością twórczą łącząc ze sobą̨ rożne media i środki wyrazu . Jest pasjonatką bliskich i dalekich podróży.