25.04.2017 w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach odbyło się posiedzenie komisji oceniającej w ramach Programu Dotacyjnego i Konkursu dla Partnerstw. 

Po zapoznaniu się z treścią wniosków spełniających kryteria formalne, dostarczonych za pomocą formularza on-line, komisja dokonała wyboru w ramach dwóch ścieżek wsparcia.

Poniżej prezentujemy WYNIKI oraz skan protokołu komisji oceniającej. 

 

WYNIKI PROGRAMU DOTACYJNEGO (projekty skierowane do dofinansowania)
-> PROTOKÓŁ

1. rewiTEATRalizacja

2. Sztuka przez dotyk

3. Pisklaki w reflektorach

4. Matematyka jest artystką. Artysta jest matematykiem. 

5. "Być jak..." Happeningi artystyczne inspirowane twórczością wybitnych artystów XX wieku.  

WYNIKI KONKURSU DLA PARTNERSTW (partnerstwa wybrane do udziału w projekcie operatorkultury.pl)
-> PROTOKÓŁ

1. Magdalena Futrzyk i Daria Sobik

2. Patrycja Szymański i Barbara Kompała 

3. Anna Pieróg i Maciej Pezdek

4. Judyta Szcząchor i Agnieszka Nowicka

5. Anna Kubera i Izabela Karwot 

6. Wiesława Bartosz i Anna Literacka

7. Beata Barańska i Joanna Brzezińska

8. Beata Eichler i Allicja Szozda 

9. Lidia Bień i Lidia Ściwiarska

10. Syndia Palacz i Lucyna Ligocka-Kohut

11. Aneta Lazar i Ewelina Tabaka

12. Joanna Wojciechowska i Damian Belok