12 partnerstw wybranych do udziału w procesie w ramach projektu operatorkultury.pl bierze udział w warsztatach i konsultacjach, które odbywają się w kwietniu 2018 roku.

Następnym krokiem jest złożenie wniosku w ramach konkursu na pomysły edukacji kulturowej dla partnerstw kultury i oświaty. Poniżej znajdują się terminy oraz wymagane dokumenty.

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU - wzór FORMULARZA
ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU - koszty kwalifikowane

WZÓR UMOWY - koordynator projektu  

Termin nadsyłania zgłoszeń: 25.05.2018, godzina 23:59. 

Wyniki: do 31.05.2018