21 lutego 2017 roku rozpoczęliśmy kolejny rok działań w projekcie operatorkultury.pl. W KATO, razem z Katarzyną Michalską (Klasy Aktywności Twórczej Gimnazjum nr 1 w Bytomiu), Marcinem Wilczyńskim (Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach) i Maciejem Zygmuntem (Regionalne Obserwatorium Kultury, RIK w Katowicach) rozmawialiśmy o tym, jak dobrze realizować edukację kulturową w edukacji formalnej. Debatę poprowadziła Hanna Kostrzewska, a publiczność była aktywnie zaangażowana w dyskusję. 

Na spotkaniu poinformowaliśmy także o możliwości wsparcia projektów edukacji kulturowej w ramach projektu operatorakultury.pl. W 2017 proponujemy dwa tryby uzyskania wsparcia finansowego na działania z zakresu edukacji kulturowej. Na spotkaniach promocyjno-informacyjnych przedstawimy zasady i warunki uczestnictwa w:

Więcej o spotkaniach promocyjno-informacyjnych można znaleźć: pod linkiem.