22 marca 2018 roku zakończył się nabór do projektu operatorkultury.pl. Po sprawdzeniu kryteriów formalnych do oceny komisji skierowanych zostało:

- w Programie Dotacyjnym: 46 wniosków,
- w Konkursie dla Partnerstw: 25 wniosków.

27 marca 2018 roku w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach przy ulicy Teatralnej 4 odbyło się posiedzenie komisji oceniającej, która po zapoznaniu się z treścią aplikacji dokonała wyboru w ramach dwóch ścieżek wsparcia.

Poniżej prezentujemy WYNIKI oraz skany protokołów komisji oceniającej. 

 

 WYNIKI PROGRAMU DOTACYJNEGO (projekty skierowane do dofinansowania)
-> PROTOKÓŁ

1. „Detektyw – artysta w akcji”

2. „Od filmu do zaangażowania”

3. „Od młodzika do starzika gramy razem w ROGOWIKA”

4. „Mocni razem – nowe oblicze edukacji kulturowej”

5. „Akademia młodych przewodników”

WYNIKI KONKURSU DLA PARTNERSTW (partnerstwa wybrane do udziału w projekcie operatorkultury.pl)
-> PROTOKÓŁ

1. Małgorzata Piecewska i Krystyna Fiedorowicz

2. Barbara Szulik-Silka i Anna Sienkiewicz

3. Beata Skrzypczyk i Gabriela Kucaj

4. Krzysztof Szlapa i Kamil Myszkowski

5. Dariusz Gierdal i Barbara Niemczyk

6. Małgorzata Mamok-Migurska i Anna Blaszczyk

7. Beata Jurczyk i Ewa Pieczka

8. Barbara Śmigasiewicz i Katarzyna Szubert 

9. Ewa Bień i Joanna Ratajczak

10. Iwona Puławska i Anna Kura

11. Iwona Dydek i Aleksandra Drzazga

12. Katarzyna Bebiołka i Agnieszka Słanina