Partnerstwa wezmą udział w dwóch konsultacjach:

- metodycznej, która ma pomóc w doprecyzowaniu koncepcji przygotowanej przez partnerstwa w zakresie zgodności „metodycznej” (wpisanie się w założenia edukacji kulturowej; formy i metody kształcenia; opis środków i treści kształcenia),

- z dziedzin sztuki - uczestnicy projektu mają do wyboru: film, literaturę, sztukę wizualną, muzeum, teatr, muzykę, dziedzictwo kulturowe - będzie to spotkanie ze specjalistą-praktykiem w określonej dziedzinie. Podczas spotkania pomysły partnerstw zostaną poddane analizie.