Projekt operatorkultury.pl zakładał wybór partnerstw, złożonych z przedstawicieli sektora kultury i oświaty, które następnie miały przejść cykl warsztatowy.

Partnerstwa musiały zgłosić się do udziału w projekcie wysyłając wypełniony formularz. Ocenie podlegały: związek z kulturą i oświatą członków partnerstwa, a także motywacja i potencjał do realizacji działań. Komisja w skład której wchodzili przedstawiciele: organizatora, oświaty, kultury, trzeciego sektora wybrała 10 partnerstw do dalszych działań przewidzianych w konkursie. Wybrane partnerstwa są zróżnicowane pod względem terytorialnym (obejmują reprezentantów wszystkich subregionów województwa śląskiego), doświadczenia oraz wieku. Dzięki temu możliwa jest wzajemna inspiracja i wymiana doświadczeń.