Diagnoza jest jednym z najważniejszych etapów zadania. Zbadanie stanu i specyfiki edukacji kulturowej w województwie śląskim to priorytet, który pomoże nam w realizacji celów, które chcemy osiągnąć. Od kwietnia 2016 r. zespół projektowy przygotowuje narzędzia badawcze, które będą miały zastosowanie w przyszłych miesiącach.

 

Na początek chcemy przeprowadzić badania ankietowe wśród instytucji kultury, organizacji pozarządowych, animatorów kultury, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych. Po przeprowadzeniu badań, ich analizie, opisie, wnioskach i rekomendacjach, dzięki danym z ankiet, stworzona zostanie mapa edukacji kulturowej w województwie śląskim. Mapa będzie narzędziem, dzięki któremu poszukiwanie partnerstw lub inspiracji stanie się prostsze i szybsze. Korzystanie z niej będzie darmowe!

Wnioski i rekomendacje będą również podane po przeprowadzeniu 50 wywiadów pogłębionych z animatorami kultury, nauczycielami i przedstawicielami samorządu w 4 subregionach województwa śląskiego. To działanie ma na celu zbadanie edukacji kulturowej oraz stanu relacji, sieciowości w działaniach edukacyjnych i kulturowych.

Kolejnym narzędziem zastosowanym w diagnozowaniu będą wywiady focusowe. Dzięki nim zweryfikujemy, na ile samorządy stymulują edukację kulturową angażującą organizacje kulturowe i placówki oświatowe, przyjrzymy się metodyce edukacji kulturowej, a także kwestiom prawnym dotyczącym organizacji edukacji kulturowej w szkole i poza nią.

W ramach diagnozy realizujemy również spotkania seminaryjne. Ich celem jest analiza konkretnych problemów koegzystencji kultury i oświaty w gronie eksperckim. Dwa z nich już się odbyły:

  • 28. kwietnia w Chorzowskim Centrum Kultur, rozmawialiśmy o tym jak budować relacje domu kultury ze szkołą na przykładzie programu grantowego Narodowego Centrum Kultury -  Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. W dyskusji uczestniczyli: Bogusław Dziadzia (Uniwersytet Śląski, Cieszyn), Marzanna Figzał (Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie), Tomasz Ignalski (Animator programu DK+ Inicjatywy Lokalne z ramienia Narodowego Centrum Kultury), Agata Lisowicz-Wala (Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, beneficjent programu DK+), Aleksandra Malczyk (Arteria - Centrum Kultury i Promocji, beneficjent programu DK+). Rozmowę prowadził Łukasz Dziuba z Regionalnego Obserwatorium Kultury.
  • Drugie spotkanie odbyło się w maju, prowadziła je dr Agata Cabała - koordynatorka merytoryczna projektu operatorkultury.pl. Uczestnicy zastanawiali się jak badać edukację kulturową z perspektywy sektora oświaty. W panelu eksperckim pn. “Obszary, możliwości, narzędzia badań edukacji kulturowej w szkole” udział wzięli: reprezentantki Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych z województwa śląskiego, nauczycielka gimnazjum, reprezentant Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Pedentologii UŚ.

Planowane są jeszcze 2 seminaria: jedno podczas Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego, które odbędzie się na jesieni 2016 roku, a ostatnie seminarium, którego tematem przewodnim mają być autorskie programy edukacji kulturowej, zaplanowane jest na październik.