Program Narodowego Centrum Kultury - Bardzo Młoda Kultura poprzez szerokie spektrum działań chce zbliżyć do siebie oświatę i kulturę, dlatego w 16 województwach zostali wybrani operatorzy, którzy mają realizować konkretne projekty. W województwie śląskim operatorem programu jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, realizując projekt operatorkultury.pl.

Chcemy wzmocnić rolę edukacji kulturowej, nauczyć dzieci i młodzież kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych i komunikacyjnych - wszystkiego tego, czego wymaga współczesne społeczeństwo. Aby uzyskać jeszcze lepsze efekty, wszystkim naszym działaniom w projekcie towarzyszy zarówno diagnoza, jak i ewaluacja, wzajemnie się przenikające. Poniżej opisujemy elementy składowe projektu operatorkultury.pl w 2016 roku.